UA-128574582-4

Yazar : Kürekzâde Hasan Efendi

Tercüme-Kısmî

Terceme-i sırrü'l-esrâr

Eser, Aristo'ya nispet edilen ve onun Sırrü'l-esrâr adıyla bilinen; siyaset, ahlâk, tıp, madenler vb. birçok konuya değinen Te’sîsu’s-siyâse fî tedbiri’r-riyâse olarak da anılan Kitâbü's-siyâse fî tedbîrü'r-riyâse adlı ...

Kürekzâde Hasan Efendi