UA-128574582-4

Yazar : Kudâme b. Ca’fer

Telif

Kitâbü'l-harâc ve sınaati'l-kitâbe

Devlet vergi-mâlî işlemleri ve kâtiplik sanatı ile ilgili bu eser vezir Ali b. Îsâ'ya takdim edilmek üzere hicrî 320 yılında kaleme alınmıştır. Eser esasında sekiz menzilden müteşekkil olmakla birlikte günümüze kadar sadece 5. ...

Kudâme b. Ca’fer Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi