UA-128574582-4

Yazar : Kâtib Sâdık

Telif

Gencîne-i adâlet

Sultan I. Ahmed için kaleme alınan ve iman, siyaset, ibadet, cihad, ahlak, önceki paşaların bazı te'lifâtı vb. çeşitli konulara değinen bir eserdir. Müellif esere uzunca bir giriş yapar. İlk olarak insanın diğer varlıklardan ...

Kâtib Sâdık Nesih İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı