UA-128574582-4

Yazar : Kâtib Çelebi

Telif

Mîzânü’l-hakk fî ihtiyâri’l-ehakk

Tam adı Mîzânü’l-hak fî ihtiyâri’l-ehak olan eseri Kâtib Çelebi, kendi döneminde kısır çekişmelere dönüşmüş bulunan dinî ve ilmî tartışmaları belli bir yöntem çerçevesinde yeniden ele almak ve bu vesileyle Osmanlı ilim ...

Kâtib Çelebi

Telif

Düstûrü’l-amel li-ıslâhi’l-halel

Müellifin içinde bulunulan hicrî 1063 yılı ile Osmanlı devletinin 364. yılına atıf yaparak başladığı eser müellif Sultan IV. Mehmed döneminde kaleme alınmıştır. Eserde devletin içinde bulunduğu sıkıntılara değinilmiş ve ...

Kâtib Çelebi Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi