UA-128574582-4

Yazar : Koçi Bey

Telif

Lâyiha fî tedbîri'd-devle ve umûri's-saltana

XVII. yüzyıl Osmanlı devletinde meydana gelen sıkıntılar üzerine bir çare arayışı neticesinde meydana gelen bu eser ilk olarak hicrî 1041 yılında önce Sultan IV. Murad'a sunulmuş daha sonra ise hicrî 1055 tarihinde Sultan İbrahim'e ...

Koçi Bey Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi