UA-128574582-4

Yazar : Kinânî

Telif

Ahkâmü’s-sûk

Hisbenin ilk dönemlerdeki ismine verilen Ahkâmü's-sûk adlı bu eser isminden de anlaşılacağı üzere pazar (piyasa) kurallarına, hükümlerine, pazar âdâbına değinmektedir. Eserde bu konulara dair bazı rivayetler Ahmed b. Muhammed b. ...

Kinânî