UA-128574582-4

Yazar : Kınalızâde

Telif

Ahlâk-ı Alâî

Felsefî ahlâk türü eserler içerisinde yer alan bu eser, müellifi Şam kadısı iken 1564 yılında Suriye beylerbeyi Semiz Ali Paşa’ya ithâfen kaleme alınmıştır. Ahlâk felsefesini işleyen eser bir mukaddime üç "fen" ve bir ...

Kinalızâde Ali Efendi Kınalızâde Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi