UA-128574582-4

Yazar : Kemâleddîn Kâşifî

Telif

Ahlâk-ı Muhsinî

Eser 900'de (1495) Hüseyin Baykara’nın oğlu Ebu’l-Muhsin Mirzâ’ya ithâfen kaleme alınmıştır. Eserle ilgili çalışmasında Mehmet Avçin şu açıklamalarda bulunur: "Ahlâk-ı Muhsinî'de çeşitli hikâyeler, peygamber kıssaları, ...

Hüseyin Vâiz-i Kâşifi Kemâleddîn Kâşifî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi