UA-128574582-4

Yazar : Kebîrizâde

Telif

Nasîhatü’l-mülûk

Çeşitli siyaset ve ahlak konularına dair nasihatleri ihtiva eden eser, Recep 1110 tarihinde Sultan II. Mustafa'ya ithâfen kaleme alınmıştır. Müellif ilk bölümde ve kısmen "makâlât-ı maksud"un ilk makalesinde özellikle adalet konusuna ...

Kebîrizâde Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi