Yazar : Kâ‘bî

Telif

Tuhfetü'l-vüzerâ

Eserin günümüze ulaştığı ...

Kâ‘bî