UA-128574582-4

Yazar : Kasım b. Seydi el-Hafız Ankaravi

Tercüme

Enîsü'l-Celîs

Aslı Arapça olan ve Hacı b. İsmail Tebrîzî tarafından Farsça'ya tercüme edilen bu eser, Sultan II. Murad'ın talebi doğrultusunda Kasım b. Seydî el-Hâfız Ankaravî eliyle Farsça çevirisinden yapılmış Türkçe tercümesidir. ...

Kasım b. Seydi el-Hafız Ankaravi Azmi Bilgin Özel Kütüphanesi