UA-128574582-4

Yazar : Karahisârî

Tercüme

İrşadü'l-mürîdîn ile'l-murâd fî tercemeti Mirsadi'l-ibâd

Necmüddîn Dâye'nin (Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed el-Esedî) Mirsâdü'l-ibad adlı eserinin Türkçe tercümesidir. Eserin girişinde müellif tercüme sebebini belirterek, özellikle Acem ve Arap diline vakıf olmayanların bu kitabın ...

Karahisârî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi