UA-128574582-4

Yazar : Kara Halilzâde Mehmed Efendi

Tercüme

Tercüme-i sülvân-ı mutâ'

Eser Ebu Abdullah/Ebû Abdullah Hüccetüddîn Muhammed b. Abdullah/Muhammed b. Ebi Muhammed b. Zafer es-Sıkıllî el-Mekkî'nin Sülvânü'l-müta' fî udvâni'l-ittibâ' adlı Farsça eserinin Türkçe tercümesidir. İbn Zafer bu eseri ...

Kara Halilzâde Mehmed Efendi Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi