UA-128574582-4

Yazar : Kadı Fazlullâh Efendi

Telif

Düstûrü'l-mülk vezîrü'l-melik

Eser Kânûnî Sultan Süleyman döneminde mîlâdî 1539 yılında Kâdî Fadullah'ın Düstûrü'l Mülk Vezîrü'l Melik adlı eserinden de istifade edilerek kaleme alınmıştır. Eserine Hz. Adem'in yaratılışı ile giriş yapan müellif ...

Kadı Fazlullâh Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi