UA-128574582-4

Yazar : Hüseyin Murtaza

Tercüme

Terceme-i Kābusnâme

Eser Emîr Unsûrü'l-meâlî Keykâvûs b. İskender b. Kâbûs b. Veşmgîr tarafından oğlu Gîlân Şâh adına milâdî 1082(475) yılında kaleme alınan Kābusnâme adlı Farsça eserin Türkçe'ye tercümesidir. Bir mukaddime ve kırk dört ...

Nazmizâde Hüseyin Murtaza Nesih Laleli Yazma Eser Kütüphanesi