UA-128574582-4

Yazar : Hüseyin Kazım

Tercüme

Risâle-i seciyye

Eser daha çok Vassâf olarak bilinen Şerefüddîn Abdullāh b. İzziddîn Fazlillâh b. Ebî Naîm-i Yezdî'nin (ö. 730/1330) tam adı "Ahlâku's-saltana fî ahvâli’l-ezmine ve’l-edine" olan ve genelde "Ahlâku's-saltana" olarak anılan ...

Kavalalı Hüseyin Kazım Topkapı Sarayı Müzesi