UA-128574582-4

Yazar : Hüseyin b. Hasan

Telif

Letâifü’l-efkâr ve kaşifü’l-esrâr

Milâdî 1529 tarihinde İbrahim Paşa’ya ithafen kaleme alınan bu eserde müellif girişte kendi adını zikrettikten sonra doğrudan eserin genel olarak beş babdan müteşekkil olduğunu belirtmektedir. Eserde bu bablar altında da yaklaşık ...

Hüseyin b. Hasan Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi