UA-128574582-4

Yazar : Hızır el-Münşî

Telif

el-Ahlâku'l-atâiyye ve sıfâtü'l-asfîyâ

"es-Sabahâtü’l-kudsiyye fî ahlâkî’l-etkiyâ ve sıfatü’l-enbiyâ", "Mehâsin-i Ahlâk-ı Âdemi", "Ahlâkü’l-etkiyâ" adlarıyla da anılan bu eser felsefî, tasavvufî ve dinî ahlâk konularıyla mezcedilmiş bir eserdir. Eser ...

Hızır el-Münşî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi