UA-128574582-4

Yazar : Hezarfen Efendi

Telif

Telhisü'l-beyân fî kavânîn-i Âl-i Osmân

17. yüzyıl Osmanlı devletinin siyâsî, idârî, askerî, mâlî, kültürel, coğrafî açılardan birçok yönüne değinen bu eser Kazasker Vişnezâde İzzetî Mehmed Efendi’nin tavsiyesi üzerine kaleme alınmıştır. Aynı zaman da ...

Hezarfen Efendi