UA-128574582-4

Yazar : Heysem b. Adî

Telif

Kitâbü'd-devlet

Eserin günümüze ulaştığı ...

Heysem b. Adî

Telif

Kitâbü şarti'l-hulefâ

Eserin günümüze ulaştığı ...

Heysem b. Adî

Telif

Ummâlü’ş-şurat li-ümerâi’l-'Irâk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Heysem b. Adî