Yazar : Hâce Abdullâh Herevî

Telif

Risâle-i nasîhât-ı fahrü’l-vüzerâ

Eser hükümdarlara yönelik çeşitli ahlâkî nasihatlere yer veren küçük bir ...

Hâce Abdullâh Herevî Abdullâh el-Ensârî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi