UA-128574582-4

Yazar : Hayreddîn Paşa et-Tunusî

Telif

Akvamü’l-mesâlik fî ma‘rifeti ahvâli’l-memâlik

Eser müellifin Avrupa ülkelerine yaptığı seyahatler sırasında gördüklerinin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Müellif Sadık Bey'in onu gönderdiğini belirtmektedir. Eserin telif amaçlarından ...

Hayreddîn Paşa et-Tunusî