UA-128574582-4

Yazar : Hatibzâde Muhyuddîn Efendi

Telif

Risâle fî fezâ'ili’l-cihâd

Adından da anlaşılacağı üzere eser genel anlamda cihadın faziletine dair olup Sultan II. Bâyezid'e ithafen kaleme alınmıştır. Müellif girişinde bir çok insanın cihada dair çabalarında zayıflık gösterdiğini belirtir. O da ...

Hatibzâde Muhyuddîn Efendi Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi