UA-128574582-4

Yazar : Hasanbeyzâde Ahmed Paşa

Tercüme

Terceme-i usûlü'l-hikem fî nizâmi'l-âlem

Eser Hasan Kâfî b. Turhan b. Davud el-Akhisarî'nin (ö. 1025/1616) hicrî 1004 yılının Zilhicce ayında telif ettiği Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem adlı Arapça eserinin Türkçe tercüme ve şerhidir. Mütercim şarih eseri Ali ...

Hasanbeyzâde Ahmed Paşa Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi