UA-128574582-4

Yazar : Hasan Hüsni Bosnevî

Tercüme

Zînetü's-sadâre fî tercemeti âdâbi'l-vizâre

Eser Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî’nin Kavâninü’l-vizâre adlı Arapça eserinin Türkçe tercüme ve kısa şerhidir. Mütercim eseri 5 Zilhicce 1238 tarihinde kaleme almıştır. Mütercim tercümesinde Arapça metne de ...

Hasan Hüsni Bosnevî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi