UA-128574582-4

Yazar : Hasan b. Abdülkerim b. Muhammed el-Berzencî

Telif

Siyâset-i cündi’l-vizâre ve hirâset-i hısni’s-sadâre

Eser Şehit Ali Paşa'ya ithafen 12 Zilhicce 1126 tarihinde kaleme alınmıştır. Eser bir mukaddime, bir cünd (جند), bir meysere ve bir sâka(ساقه)'dan oluşmaktadır. Mukaddime bölümü tedbîrü menzili'l-vüzerâ ve siyâsetü ...

Hasan b. Abdülkerim b. Muhammed el-Berzencî Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi