UA-128574582-4

Yazar : Hamîdüddîn el-Kirmânî

Telif

el-Mesâbîh fî isbâti’l-imâme

Eserde genel itibariyle kelam-siyaset meselelerine değinilmektedir. Eserin telif maksadını siyasette liderin (imam) teolojik zeminini oluşturmaya ve bu zeminden hareketle de varlığını ispat etmeye çalışmak olduğunu söylemek ...

Hamîdüddîn el-Kirmânî