Yazar : Hallâc

Telif

es-Siyâse ve'l-hulefâ ve'l-ümerâ

Eserin günümüze ulaştığı ...

Hallâc