UA-128574582-4

Yazar : Halil b. Şâhin

Telif

Zübdetü keşfi'l-memâlik ve beyânü't-turuk ve'l-mesâlik

Müellifin nüshası kayıp olan Kitâbu Keşfi’l-memâlik ve Beyâni’t-turûk ve’l-mesâlik adlı toplam kırk bölüm olarak eserinin çok hacimli olduğu düşüncesiyle on iki bölümle kısaltılmış halidir. Genel olarak Mısır-Hicaz ...

Garsüddîn Halil b. Şâhin Talik Topkapı Sarayı Müzesi