UA-128574582-4

Yazar : Hacı Muhammed Bahri

Telif

Kitâbü'l-âdâb ve's-süluk fî nesâihi'l-mülûk

Genel olarak siyaset ve ahlâk konularını ihtiva eden eser Sadrazam İbrahim Paşa'ya takdim edilmek üzere kaleme ...

Hacı Muhammed Bahri Topkapı Sarayı Müzesi