UA-128574582-4

Yazar : Gıyâseddîn Mansûr eş-Şîrâzî

Telif

Ahlâk-ı Mansûrî

Müellif eserinin girişinde bu eserin Câm-ı Cihannümâ adlı (tamamlanamamış) felsefî ansiklopedik eserinin üçüncü faslının ilk risâlesi olduğunu belirtmektedir. Eserin mukaddimesinde müellif tehzîb-i ahlâk, sülûk, faziletler vb. ...

Gıyâseddîn Mansûr eş-Şîrâzî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi