UA-128574582-4

Yazar : Gazzâlî

Telif

Nasîhatü’l-mülûk

Müellifin Selçuklu devleti sultânı Muhammed Tapar için kaleme aldığı bu eser, İslam öncesi dönem Îran, Yunan ve Arap hükümdarlarının, hulefâ-i râşidin, bazı Emevî ve Abbâsi devleti halifeleri vb. meşhur hükümdarların ...

Gazzâlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Sırrü'l-âlemîn ve keşfü mâ fî'd-dâreyn

Eser hükümdarlık âdâbına ve hükümdarlığın şartlarına, hükümdarın görev ve sorumluluklarına, devlet nizâmına, ahlak kurallarına, dünyevî hayatta dikkat edilmesi gerekenlere, kısmen hisbe teşkilatına (esnaflar ve ...

Gazzâlî Nesih Beyazıd Devlet Kütüphanesi