UA-128574582-4

Yazar : Feridun Ahmed Bey

Telif

Münşeâtü's-selâtîn

Sokullu Mehmed Paşa aracılığıyla III. Murad’a takdim edilen bu eserde müellif uzun dönemden beri toplayıp arşivlediği resmi evraklardan; Hz. Peygamber'den başlayarak, Osmanlı devletinin önceki dönem sultânlarına kadar bir çok ...

Feridun Ahmed Bey