UA-128574582-4

Yazar : Fatıma Mebruke

Tercüme

Tercüme-i nasîhatü'l-hükemâ

Eser Nasihatü'l-hükemâ adıyla bilinen eserin Sultan II. Abdülhamid Han döneminde mütercimin hocası Şirvânî Mecdüddîn Efendi'nin tedrisi sırasında kaleme aldığı tercüme ve şerhidir. Şârih evvela eserin tercümesine yer vermiş ...

Fatıma Mebruke