UA-128574582-4

Yazar : Fahreddîn Mübârek Şâh

Telif

Âdâbü’l-harb ve’ş-şecâ’a

Âdâbü’l-mülûk ve kifâyetü’l-memlûk adıyla da anılan ve Delhi Sultanlığının askerî tarihiyle ilgili önemli bilgiler veren bu eser Delhi hükümdarı İltutmış'a ithaf edilmiş olup özellikle savaş sanatları hakkında dikkate ...

Fahreddîn Mübârek Şâh