UA-128574582-4

Yazar : Fadlullâh Ruzbihan el-Huncî

Telif

Sülûkü’l-mülûk

Eser İslam devletinin ilke ve esaslarını, ahkâmı şer'iyyeyi, imametin manasını, devlet erkânının (imam, sultân, vezir, emir, şeyhülislam, müftü, hakim vb.) görev ve sorumluluklarını, bakanlıkları, mâlî meseleleri, cizye, ...

Fadlullâh Ruzbihan el-Huncî