Yazar : el-Herevî

Telif

Tezkiretü'l-Hereviyye fi'l-hiyeli'l-harbiyye

Eser Selahaddîn-i Eyyûbî'nin oğlu el-Melikü'z-zâhir Gâzî için hicrî 602 (1206) yılında kaleme alınmıştır. Eserin girişinde müellif bu kitabı bir dostunun isteği üzerine savaş sanatları ve devlet yönetimine dair hükümdar ve ...

el-Herevî Ali b. Ebî Bekr el-Herevî. Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi