UA-128574582-4

Yazar : Defterdâr Sarı Mehmed Paşa

Telif

Nesâyihü’l-vüzerâ ve’l-umerâ

Müellif Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminin henüz başlarında iken bu dönemdeki sıkıntı ve zaafları görmüş bu eserinde bunları eleştirip çözüm yolları aramıştır. Bunun için müellif devletin önceki dönemleriyle ...

Defterdâr Sarı Mehmed Paşa Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi