UA-128574582-4

Yazar : Dede Cöngî

Telif

es-Siyâsetü'ş-şer'iyye

Daha çok siyaset ve şeriat ilişkisinin işlendiği bu eserin önemi hakkında Abdullah Sabit Tuna şu ifadelere yer vermektedir: "Dede Cöngi Efendi’nin (ö. 975/1567) kaleme aldığı “es- Siyasetü’ş- Şer’iyye” risalesi, siyaset-i ...

Dede Cöngî Dede Halife Dede Efendi. Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi