UA-128574582-4

Yazar : Darıcalı

Telif

Lâyıha-i ittihâdiye

Daha çok dinî metinlerin şekillendirdiği türden bir siyaset eseri olan bu kitapta müellif İslam aleminin içinde bulunduğu sıkıntının günah ve kusurlar sebebiyle olduğunu belirtir. Dolayısıyla bu sıkıntıların aşılması ve ...

Pertev Paşa Darıcalı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi