UA-128574582-4

Yazar : Cüveynî

Telif

Gıyâsü'l-ümem fi'ltiyasi'z-zulem

Eser daha çok imâmet meselesine ağırlık vermekte olup, imamda bulunması gereken şartlar, imamın konumu, tayini vb. konulara ...

Cüveynî