UA-128574582-4

Yazar : Celâleddîn Zekeriyâ b. Muhammed b. Ubeydullâh el-K

Telif

Nesâyih-i Şahrûhî

Eser Timurlular devleti hükümdarı Mirza Şahruh'a ithafen Herat'ta tamamlanmış ve Şiî-İsmâilî anlayışına göre kaleme ...

Celâleddîn Zekeriyâ b. Muhammed b. Ubeydullâh el-K Viyana İmparatorluk Kütüphanesi