UA-128574582-4

Yazar : Cehşiyarî

Telif

Kitâbü'l-vüzerâ ve'l-küttâb

Kâtipliğin ve kâtiplerin belirli devirlere ait tarihini işleyen bu eser ilk olarak Sâsânî devletinden itibaren, Abbâsî devletine kadar görev almış kâtiplerin ve bazı Abbâsî vezirlerinin isimlerine ve hayatlarına, Abbâsî devrinin ...

Cehşiyarî Viyana Milli Kütüphanesi