UA-128574582-4

Yazar : Cafer b. İshak

Telif

Mizânü’l-mülûk ve’t-tevâif

Sultan Mirza Muhammed Takî'ye ithafen 29 Zilhicce 1246 tarihinde kaleme alınan eser; adalet, hilafet, saltanat, hükümdarlar, vezirler, memurlar, alimler, hakimler vb. devlet teşkilatında görevli zevatın görevlerine dair konuları ihtiva ...

Cafer b. İshak Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi