UA-128574582-4

Yazar : Budinli Abdullâh

Telif-Tercüme

Şerh-i nizâm-ı devlet

Eser İslam aleminin müellifin deyişiyle "ehl-i küffâr"a karşı siyasi ve askerî başarısızlıklarına binaen, IV. Mehmed zamanında Budin diyarının küffârın (Macarlar) eline geçip müellifin buradan hicret etmesinden sonra kaleme ...

Budinli Budinli Abdullâh Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi