UA-128574582-4

Yazar : Bostanzâde

Telif

Mir’âtü’l-ahlâk

Yaklaşık on iki sayfalık bir mukaddimeyle esere başlayan müellif, eserini yirmi dört babdan oluşturur. Sultan I. Ahmed döneminde yazılan ve içerisinde I. Ahmed’e övgülerin de olduğu eserde müellif eserin yazılış amaçlarından ...

Bostanzâde Bostanzâde Yahyâ Efendi İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Telif

Tuhfetü’l-ahbâb

Genel olarak Osmanlı hükümdarları, Abbâsî halifeleri ve Emevî hükümdarlarının tanıtıldığı bir eserdir. Eserde bunların yanında "Saffâriyye, Sâmânoğulları, Fâtımîler, Büveyhîler, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Anadolu ...

Bostanzâde Bostanzâde Yahyâ Efendi