UA-128574582-4

Yazar : Bergamalı Ahmed Cevdet Efendi

Tercüme

Terceme-i edebü’d-dünyâ ve’d-dîn

Eser Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî’nin Edebü’ d-dünyâ ve’d-dîn adlı Arapça eserinin Türkçe tercümesidir. Eserin farklı yıllarda üç cüz halinde baskısı yapılmıştır. Sâkıb Yıldız eserin cüzleri ...

Bergamalı Ahmed Cevdet Efendi