UA-128574582-4

Yazar : Bedr-i Dilşâd

Tercüme

Murâdnâme

Elli bir bab ve 9818 beyitten müteşekkil bu eser Emîr Unsûrü'l-meâlî Keykâvûs b. İskender b. Kâbûs b. Veşmgîr tarafından oğlu Gîlân Şâh adına milâdî 1082 yılında kaleme alınan Kābusnâme adlı Farsça eserin Türkçe ...

Bedr-i Dilşâd Nesih Ankara Milli Kütüphane