UA-128574582-4

Yazar : Bedel b. İsmail et-Tebrîzî

Telif

en-Nasîha li'r-râî ve'r-raiyye

Eserin isminden de anlaşılacağı üzere siyaset literatüründe görülen iki temel unsur olan liderler ve liderlerin sorumlu olduğu tebaya dair siyaset literatürü konuları içerisinde yer alan âdâb kurallarına değinen bir kitaptır. ...

Bedel b. İsmail et-Tebrîzî