UA-128574582-4

Yazar : Bâbür

Telif

Babürnâme

Eser aynı zamanda Bâbürlüler devletinin ilk kurucu hükümdârı olan müellifin (Bâbür) 5 Ramazan 899 (9 Haziran 1494) tarihinde on iki yaşında iken Fergana tahtına çıkışı ile 3 Muharrem 936 (7 Eylül 1529) tarihine (ölümünden bir ...

Bâbür